Lhůty revizí elektro

   

Termíny revize elektro dle ČSN 331500, 222000-6 ed.2

Termíny revize elektro dle ČSN 331500,332000-6 ed.2
Revize elektro u nás známé pod odborným termínem revize elektroinstalace, mají své nezanedbatelné opodstatnění, které potvrzuje i litera zákona. Systém kontroly elektrických zařízení ( Revize elektro) je v České republice dvojitý. Prověřování elektrotechnických výrobků zajišťují odborné zkušebny, které jsou v drtivé většině soustředěny pod Elektrotechnický zkušební ústav. Revize elektroinstalace pak završuje odborný dozor, povětšinou zabezpečený Českým úřadem bezpečnosti práce. Tento český systém kontroly byl a je tak trochu revoluční, i proto jej postupně přebírají také další země pro Revize elektro.
Termíny elektrorevize - školy, školky, jesle, ubytovny, hotely - 3 roky
Výchozí revize elektro revize provádět i po částech, pokud se jedná o zařízení, která se sestavují v místě jejich uvedení do provozu. Elektrická zařízení, která mění svoji původní polohu a přemisťují se jako celek na nová stanoviště musí být před jejich uvedením do provozu provedena Revize elektro pověřeným pracovníkem , který vyhotoví záznam s jeho podpisem. Pokud by však tato elektrická zařízení byla montována po částech, pak před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena výchozí Revize elektro, kterou zajistí revizní technik.
Termíny revize elektro - 2 roky elektrorevize obj. z hořlavých hmot C2,3 - nad 250 lidí
Revize elektroobjekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823)- Revize elektro prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod. Společně s těmito revizemi nutno provádět revize elektrospotřebičů
Termíny revize elektro 1 rok
Revize elektro s prostředím mokrým. Revize elektro s prostředím s extrémní korozivní agresivitou. Revize elektro pojízdné a převozní prostředky.
Termíny revize elektro - 4 roky
Revize elektro s prostředím venkovním. Revize elektro s prostředím pod přístřeškem.
Termíny revize elektro - 3 roky dle prostředí
Revize elektro s prostředím vlhké. Revize elektro s prostředím studené. Revize elektro s prostředím horké. Revize elektro s prostředím se zvýšenou korozivní agresivitou. Revize elektro s prostředím prašné s prachem nehořlavým. Revize elektro s prostředím prašné s biologickými škůdci.
Termíny revize elektro - 2 roky dle prostředí
Revize elektro s prostředím s otřesy. Revize elektro s prostředím pasivním s nebezpečím požáru. Revize elektro s prostředím pasivní s nebezpečím výbuchu.
Termíny revize elektro - 0,5 roku
Revize elektro prozatímní elektrické rozvody staveniště.
Termíny revize elektro - zdravotnické rozvody 2 roky
Revize elektro základní termín pro revize elektroinstalace. Revize elektro dílčí podle vybavení zdravotnických pracovišť denní až 1 rok.
Termíny revize elektro-revize elektroinstalace-podle PROSTŘEDÍ
Termíny revize elektro-revize elektroinstalace podle prostoru se ZVÝŠENÝM RIZIKEM OSOB
Termíny revize elektro-revize elektrospotřebičů ČSN 331610
Termíny revize elektro-ruční nářadí ČSN 331600
 
 

Revize elektro lhůty dle ČSN 331500

Lhůty pravidelných revizí dle ČSN 331500
Druh prostředí,,,,,,
Revizní
Lhůta
Let
Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51
Základní
5
AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní
Normální
5
AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní
Studené
3
AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
Horké
3
AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
Vlhké
3
AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
Mokré
1
AD2 až AD8,AF4
se zvýšenou korozní agresivitou
3
AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
s extrémní korozní agresivitou
1
AD2 až AD8,AF4
prašné s prachem nehořlavým
3
AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
s otřesy
2
AG2,AG3,BE2,BE3
s biologickými škůdci
3
AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2
pasivní s nebezpečím požáru
2
AG2,AG3,BE2,BE3
pasivní s nebezpečím výbuchu
2
AG2,AG3,BE2,BE3 - nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu - tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu
Venkovní
4
AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace
pod přístřeškem
4
AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace
DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB
Revizní lhůty v rocích
 
Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.)
 
 
 
2
 
 
 
BD3,BD4
 
zděné obytné a kancelářské budovy
 
5
 
BD1-nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení
 
 
3
 
 
BD4,BA2
 
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3
 
 
2
 
 
CA2- nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu
pojízdné a převozné prostředky
 
1
 
prozatímní zařízení staveniště
 
0,5
 
 
 

Revize elektrospotřebičů dle ČSN 331600

LHŮTY PRO PRAVIDELNÉ REVIZE A KONTROLY ELEKTROSPOTŘEBIČŮ a NÁŘADÍ dle ČSN 33 16 00 ed.2
Skupina elektrospotřebičů
Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce 3.2.4 a 3.2.5
Ostatní nepřipevněné spotřebiče 3.2.2
A spotř. poskytované formou pronájm
Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání 5.2.bod 1
B spotř. používané ve venkovním prostoru (stavby)
Třída I
1x za 3 měsíce
1x za 6 měsíce
Třída II a III
1x za 6 měsíců
C spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
Třída I
1x za 6 měsíců
1x za 24 měsíců
Třída II a III
1x za 12 měsíců
D spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely)
Třída I
1x za 12 měsíců
1x za 24 měsíců
Třída II a III
E spotř. používané při administrativní činnosti......
Třída I
1x za 12 měsíců
1x za 24 měsíců
Třída II a III
 
Elektrospotřebič držený v ruce: přenosný elektrospotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí elektrospotřebiče.
Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrospotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany 0, I., II. a III.
Třída ochrany 0. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna pouze základní izolací-v České republice se spotřebiči této třídy nepoužívají , neboť jejich používání je zakázáno
Třída ochrany I. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě · spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče
Třída ochrany II. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací · spotřebiče této třídy neobsahují neživé části · u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojení
Třída ochrany III. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím.....
 

Revize hromosvodů

Lhůty na pravidelné revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) dle dříve platné ČSN 34 13 90
Druh objektu
ČSN 33 2000-3
Lhůty
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3,,,,
 
BE2, BE3, CA2
 
2 Roky
Ostatní
 
všechny kromě BE2, BE3, CA2
 
5 Roků

 

Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem a přepětím dle souboru ČSN 62305-3
Hladina ochrany
Vizuální kontrola
Úplná revize
Kritické systémy úplná revize
I a II
1 rok
2 roky
1 rok
III a IV
2 roky
4 roky
1 rok