Revize provádíme kvalitní měřící technikou   

                     

Provádíme pravidelné revize, výchozí revize, mimořádné i dílčí revize vyhrazených elektrických zařízení a to :

 • Revize všech elektrických zařízení do 1000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu

 • Revize přípojek NN a elektroměrových rozvaděčů s měřením ČEZ

 • Potvrzení smlouvy k odběru elektrické energie s ČEZ Distribuce

 • Elektroinstalační práce, připojování zařízení a jejich opravy

 • Opravy elektroinstalací, máme zkušenosti i s elektronickými zařízeními

 • Připojování strojních zařízení, disponujeme zkušenostmi z automatizace

 • Poradenská činnost v elektrotechnice a elektroenergetice

 • Jednání s energetikou, pomoc při vyplňování formulářů a jednání s ČEZ

 • Revize elektroinstalací rodinných domů, bytů i rozáhlých průmyslových objektů

 • Revize staveništních rozváděčů

 • Revize systémů ochrany před bleskem (hromosvodů)

 • Revize elektrických spotřebičů a nářadí

 • Odstraňování závad zjištěných při revizích elektrických zařízení, elektroinstalací, hromosvodů, elektro nářadí a spotřebičů

 • Smluvní údržbu Vašich elektrických zařízení

 • Poskytujeme poradenskou činnost v oboru elektro

 • Poskytujeme poradenství při tvorbě protokolů o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3